Merinos Koyunu

1243
Merinos Koyun Satışı
Merinos Koyun Satışı

Merinos ince , bir örnek , iyi kalitede ve fazla miktarda yapağı veren bir koyun ırkıdır. Yapağısı kaliteli yün kumaşların yapımında kullanılır. Dünyada bir birinden farklı birçok merinos tipi mevcuttur. Avustralya Merinosu  , Alman et Merinosu , İspanya Merinosu , Rus Merinosu , Prekos Merinosu ve Türk Merinosu örnek gösterilebilir.

Yapağıları ile ün yapmış olmasına rağmen , bunların çoğunda et verimi yapağı veriminden çok daha fazla gelir sağlar. Merinos ılıman ve yağışlı ilklimi sevmez ; Step karakterindeki bölgelerde daha iyi yetişir.

Merinos ırkı Türkiye’ye ilk defa 1843 yılında ispanyadan ithal edilmiştir. İspanyol tarak yapağısı merinosları Bursa ilindeki Mihalıç Çiftliğinde (Karacabey Harası) yetiştirilmeye başlanmış ve bunların sayıları zamanla 80-90 bin e kadar çıkmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren , Merinos yetiştiriciliğin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla 1928 yılında Macar Merinosları ve 1934 yılından itibaren de , Alman Et Merinos u ülkeye ithal edilmiştir.   Merinoslar ülkedeki birçok yerli ırkların melezlenmesinde kullanılmıştır.